Regulamin sklepu Winnica

Niniejszy Regulamin określa zasady realizowania zamówień w sklepie internetowym Winnica według określonych zasad:

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej: biuro@citywine.pl, lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (Kontakt z nami),

b. telefonicznie: +48 22 400 42 36

c. pisemnie na adres: BHS-7 Sp. z o.o., ul. Krótka 3 lok.13, 20-077 Lublin.

Sklep podejmować będzie najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.winnica.pl traktowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.


1. Stronami umowy są:

- Sprzedający - właściciel domeny pod adresem www.winnica.pl w postaci firmy: BHS-7 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krótkiej 3 lok. 13, wpisana do: KRS: 0000241703, NIP: 7123227963, REGON: 06007600200000 - zwanym również sklepem.

- Kupujący – osoba składająca zamówienie, zwany również klientem.

2. Sklep internetowy Winnica prowadzi sprzedaż detaliczną w Winiarni CityWine w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Kupującego zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „Ustawyo świadczeniu usług drogą elektroniczną”

4. Zamówienia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.winnica.pl . Dane podane w formularzu służą do właściwej realizacji zamówienia. Dane przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i nie są udostępniane osobom trzecim. Wszystkie dane chronione są loginem i hasłem.

5. Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mailem informację o złożeniu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- po otrzymaniu e-mailem informacji o przyjęciu zamówienia i dokonaniu przelewu - w ciągu 48h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie;

- Kupujący otrzymuje informację e-mail o realizacji zamówienia jak i też o wysłaniu zamówionego towaru

Wszystkie zmiany statusu zamówienia Klient może również śledzić na swoim koncie sklepu na stronie: www.winnca.pl

6. Każda sprzedaż jest udokumentowana fakturą lub paragonem

7.Kupujący może wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem: sklep@citywine.pl

8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów.

9. Ceny towarów oferowanych  są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

10. Ceną wiążącą strony transakcji, jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta i nie zawierają kosztów dostawy.

11. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji lub odmowy realizacji zamówień, gdy podane dane budzą wątpliwości lub są niepełne, tj. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Przelew za zamówiony towar powinien nastąpić w ciągu 3 dni od momentu otrzymania e-maila z informacją o przyjęciu zamówienia. Po tym czasie zamówienie będzie usuwane ze sklepu. Ewentualnie prosimy o kontakt e-mail: sklep@citywine.pllub telefoniczny: +48 22 400 42 36 w sprawie zwłoki w płatnościach.

Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

13. Koszt dostawy pokrywa Kupujący.

14. Zamówiony towar jest dostarczany na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich. Można go również bezpłatnie odebrać w stacjonarnych sklepach firmy, których lista dostępna jest na stronie: https://winnica.pl/pl/content/15-sklepy , po uprzednim umówieniu się przez telefon lub e-mail. 

15. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu otrzymania płatności od Klienta i otrzymaniu maila o realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu – Klient otrzyma e-mail z informacją o wysłaniu towaru, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie realizowane jest w ciągu dwóch dni roboczych.

16. Cookies (Ciasteczka). Niektóre obszary serwisu wykorzystują pliki Cookies (ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Dzięki Cookies, sklep pamięta Klienta, umożliwia dodanie recenzji, polecenia produktu. Ustawienia początkowe większości przeglądarek pozwalają na akceptację plików Cookies, ale użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki Cookies lub sygnalizowała, kiedy przesyłany jest plik cookie. Jednakże w takim przypadku niektóre elementy i usługi mogą nie funkcjonować prawidłowo.

17. Wszystkie nazwy handlowe towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.

18. Prawa autorskie do opisu produktów i szaty graficznej zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez pisemnej zgody sklepu jest zabronione i podlega ochronie, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

19.  Zamówienia mogą składać, akceptować i odbierać jedynie osoby:

      a. pełnoletnie 

      b. trzeźwe w chwili składanie i odbioru zamówienia 

      c. które nie dokonują zakupu alkoholu do dalszej odsprzedaży 

      d. którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się             sprzedaży napojów alkoholowych.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, w niniejszym regulaminie zwanym Kupującym, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Kupujący powinien:
a) złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres:
BHS-7 Sp. z o.o.,
ul. Krótka 3 lok.13,
20-077 Lublin

oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu na adres:
Winiarnia CityWine
ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa
tel.: 22 416-13-76
na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
b)  złożyć drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres: sklep@citywine.pl 

2.Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym tj. Kupujący powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.

4.
W przypadku niespełnienia w/w warunków produkt nie zostanie przyjęty.

5.
Zwroty bez oryginalnego dowodu zakupu nie będą przyjmowane.

6. Pieniądze za zwrócony towar odsyłamy niezwłocznie przelewem na podany numer konta, po stwierdzeniu , że zwrócony produkt spełnia wyżej określone warunki.

7. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.


Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien przesłać go na podany adres. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz informację o wadzie produktu.

2. Nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia paramentów monitora Klienta.

3. Reklamacje ilościowe lub dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora, według procedur wewnętrznych danego spedytora.

4.
W momencie odbioru paczki, należy zwrócić uwagę na jej stan, czy nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzeń.

5.
Przed zapakowaniem paczek dokładnie sprawdzamy, czy wysyłane produkty są zgodne z zamówieniem, oraz czy nie są uszkodzone i nie noszą innych oznak dyskwalifikujących ich do wysłania. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży.

6. Zwracane i reklamowane artykuły proszę odesłać na adres:
Winiarnia CityWine
ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa
tel.: 22 400-42-36; e-mail: 
sklep@citywine.pl 

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

8. Przed odesłaniem produktu reklamowanego, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, celem ustalenia szczegółów reklamacji.

9. Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. W przypadku uznania reklamacji:

- zwracamy
Kupującemu poniesione dodatkowe koszty przesyłki,

- reklamowany produkt wymieniamy na pełnowartościowy lub inny uzgodniony z
Kupującym,

- w przypadku braku możliwości wymiany, zwracamy pieniądze za reklamowany produkt,

- zwrotu pieniędzy dokonujemy do 5 dni roboczych.

10. Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

11.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”Ochrona Danych Osobowych

Zasady polityki bezpieczeństwa danych osobowych znajdą Państwo w dziale „Polityka bezpieczeństwa” pod linkiem:

https://winnica.pl/pl/content/36-polityka-bezpieczenstwa , który jest integralną częścią Regulaminu.

Dane osobowe

1. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest BHS-7 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Krótka 3 lok.13 (20-077 Lublin), KRS: 0000241703, NIP: 7123227963, REGON: 06007600200000.

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Krótka 3 lok.13, 20-077 Lublin lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@citywine.pl, bądź za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (Kontakt z nami).

4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce bezpieczeństwa (kliknij tutaj).Newsletter

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

2. Newsletter będzie wysyłany na:

- adres e-mail

lub/i

- numer telefonu,

podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (Kontakt z nami).

4. Klient posiadający Konto Klienta, o ile winnica.pl przewiduje takie funkcjonalności, może dodawać Treści w winnica.pl. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności winnica.pl (np. niemerytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, itp.). Dodanie danej Treści do winnica.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej Treści w winnica.pl (w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób), dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego oraz udziela Sklepowi niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Treści (w całości lub we fragmentach) w działalności winnica.pl (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w winnica.pl w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej). Z tytułu udzielenia powyższej licencji Klientowi nie przysługuje od Sklepu jakiekolwiek wynagrodzenie. Sklep zobowiązuje się korzystać z Treści, w ramach licencji, z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Udzielona Sklepowi licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym ze Sklepem.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej Treści z winnica.pl, jeżeli będzie sprzeczna z prawem, naruszać prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze skorzystania z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, Sklep powiadomi Klienta na adres e-mail Klienta.

6. Sklep zastrzega, że podstawową funkcjonalnością winnica.pl jest sprzedaż produktów, a nie przechowywanie czy udostępnianie Treści, w związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep może w każdym czasie zaprzestać ich udostępniania w winnica.pl.

7. Jeżeli dana Treść będzie miała charakter bezprawny, Sklep, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwi dostęp do takiej Treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości w tym zakresie. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma obowiązku sprawdzania Treści udostępnianych w winnica.pl.