Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, w niniejszym regulaminie zwanym Kupującym, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Kupujący powinien:
a) złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres:
BHS-7 Sp. z o.o.,
ul. Krótka 3 lok.13,
20-077 Lublin

oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu na adres:
Winiarnia CityWine
ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa
tel.: 22 416-13-76
na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
b) złożyć drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres: sklep@citywine.pl 

2.Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym tj. Kupujący powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.

4.
W przypadku niespełnienia w/w warunków produkt nie zostanie przyjęty.

5.
Zwroty bez oryginalnego dowodu zakupu nie będą przyjmowane.

6. Pieniądze za zwrócony towar odsyłamy niezwłocznie przelewem na podany numer konta, po stwierdzeniu , że zwrócony produkt spełnia wyżej określone warunki.

7. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.


Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien przesłać go na podany adres. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz informację o wadzie produktu.

2. Nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia paramentów monitora Klienta.

3. Reklamacje ilościowe lub dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora, według procedur wewnętrznych danego spedytora.

4.
W momencie odbioru paczki, należy zwrócić uwagę na jej stan, czy nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzeń.

5.
Przed zapakowaniem paczek dokładnie sprawdzamy, czy wysyłane produkty są zgodne z zamówieniem, oraz czy nie są uszkodzone i nie noszą innych oznak dyskwalifikujących ich do wysłania. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży.

6. Zwracane i reklamowane artykuły proszę odesłać na adres:
Winiarnia CityWine
ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa
tel.: 22 400-42-36; e-mail: sklep@citywine.pl


7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

8. Przed odesłaniem produktu reklamowanego, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, celem ustalenia szczegółów reklamacji.

9. Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. W przypadku uznania reklamacji:

- zwracamy
Kupującemu poniesione dodatkowe koszty przesyłki,

- reklamowany produkt wymieniamy na pełnowartościowy lub inny uzgodniony z
Kupującym,

- w przypadku braku możliwości wymiany, zwracamy pieniądze za reklamowany produkt,

- zwrotu pieniędzy dokonujemy do 5 dni roboczych

10. Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

11.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”