POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

I. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni, liczonych od daty odebrania przez Państwa zamówienia.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować [„BHS-7” Sp. z o.o., ul. Krótka 3 lok.13, 20-077 Lublin, biuro@citywine.pl, +48 22 400 42 36] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

na adres:

[„BHS-7 Sp. z o.o.”, ul. Krótka 3 lok.13, 20-077 Lublin], oraz dokonać zwrotu Produktu na adres: [Winiarnia CityWine, ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa, tel.: 22 416-13-76]

złożyć drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając skan oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: [sklep@citywine.pl] oraz dokonać zwrotu Produktu na adres: [Winiarnia CityWine, ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa, tel.: 22 416-13-76]

W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłamy Państwu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem korespondencji e-mail, z której Państwo skorzystali przy składaniu oświadczenia.

3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z udostępnionego formularza nie jest obowiązkowe.

4. Zachowaniem 14 dniowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest także wysłanie informacji o skorzystaniu z przysługującego Państwu prawa odstąpienia, przez upływem terminu przewidzianego dla tego uprawnienia.

II. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Odstępując od umowy zostaną Państwu zwrócone otrzymane od Państwa płatności, w tym koszt dostarczenia zakupionych produktów. W ramach procedury zwrotu koszt dostarczenia produktów nie zostanie Państwu zwrócony, jeżeli przy wyborze sposobu dostarczenia produktu, wybrali Państwo inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez nas produktów.

2. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, po dniu otrzymania złożonego przez Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Zwrot płatności nastąpi z wykorzystaniem takich samym sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte przy wykonanej transakcji. W przypadku dokonania płatności gotówką przy odbiorze zamówienia zwrot może nastąpić na wskazany numer rachunku bankowego w przypadku podania przy składaniu oświadczenia numeru rachunku bankowego. W razie niepodania numeru rachunku bankowego, zwrot nastąpi w takiej samej formie w jakiej płatność została dokonana. 

4. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwrotu Produktów (objętych odstąpieniem od umowy) dokonanych przez Państwa z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy proszę odesłać produkty lub je przekazać na adres: [Winiarnia CityWine, ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa, tel.: 22 416-13-76]. Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Państwo oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

To top